Gify, linie

Komunikat dla Rodziców/Opiekunów

Dyrekcja SOSW w Sanoku informuje, że rozdanie świadectw szkolnych, dyplomów i listów gratulacyjnych planowane jest na dzień 1 września 2020r. Uczniowie kończący naukę w SOSW (absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Pracy lub przenoszący się do innej placówki) mogą zgłaszać się po odbiór dokumentów w dniach: 1 lipca do 3 lipca 2020r. w godzinach od 10.00. do 12.00. w sekretariacie szkoły przy ul. Lipińskiego.

 

WAKACJE


Gify, linie

 

 

linia

 

linia

 

KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI

W dniu 23.06.2020r.pocztą elektroniczną zostaną przekazane państwu informacje dotyczące zdalnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

 

Gify, linie

Komunikat dla Rodziców/Opiekunów

Dyrekcja SOSW w Sanoku informuje, że rozdanie świadectw szkolnych, dyplomów i listów gratulacyjnych planowane jest na dzień 1 września 2020r. Uczniowie kończący naukę w SOSW (absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Pracy lub przenoszący się do innej placówki) mogą zgłaszać się po odbiór dokumentów w dniach: 1 lipca do 3 lipca 2020r. w godzinach od 10.00. do 12.00. w sekretariacie szkoły przy ul. Lipińskiego.


 

Komunikat dla Wychowawców i Nauczycieli

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się zdalnie 23.06.2020r.
 2. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w formie zdalnego nauczania: 25.06.2020r.
 3. 3. Rozdanie świadectw szkolnych, dyplomów i listów gratulacyjnych planowane jest na dzień     1 września 2020r.
 4. Uczniowie kończący naukę w SOSW (absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Pracy lub przenoszący się do innej placówki) mogą zgłaszać się po odbiór dokumentów w dniach:                              1 lipca do 3 lipca 2020r. w godzinach od 10.00. do 12.00. w sekretariacie szkoły przy ul.Lipińskiego.
 5. Przygotowanie dokumentów:
 • oceny roczne lub końcowe, z każdego przedmiotu nauczania i z zachowania - wpisy do 16.06.2020r.
 • sprawozdanie roczne (załączniki do protokołu) -  17.06.2020r. (wychowawcy klas         i nauczyciele odpowiedzialni za dokumentację nauczania indywidualnego),
 • świadectwa szkolne, arkusze ocen, dyplomy i listy gratulacyjne należy wypisać do 25.06.2020r. i zostawić w sekretariacie szkoły,
 • dokumentację z przebiegu nauczania należy oddać do 30.06.2020r.
 1. Zabezpieczenie pomieszczeń, pomocy dydaktycznych i sprzętu na okres wakacji – do 24.06.2020r.

 

 

 

 

 

Komunikat dla Nauczycieli!


Prosimy o przesyłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tabelek dokumentujących prowadzenie zdalnego nauczania :

od 1.06.2020 r. do 26.06.2020 r.
- 11.06.- Boże Ciało ,dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
- 12 .06 piątek - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podst. rozp. MEN z 11.08.2017 r.
- 26.06.2020 r.- zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Informacje za miesiąc czerwiec należy przesłać do 26.06.20r. Wiadomość e-mailową proszę podpisać:
imię , nazwisko;
zatytułować: zdalne nauczanie
w miesiącu czerwcu.

 

 

 

 

 

 

Komunikat dla Nauczycieli!

Prosimy o przesyłanie na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tabelek dokumentujących prowadzenie zdalnego nauczania:

 • od 1.05. (Święto Pracy - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)  do 31.05.20r.

Informacje za miesiąc maj należy przesłać do 3.06.20r. Wiadomość e-mailową proszę  podpisać:

 • imię , nazwisko;
 • zatytułować: zdalne nauczanie
 • w miesiącu…….

Prosimy również nauczycieli o nadsyłanie materiałów umieszczanych w zakładce ( WWR, oddziały przedszkolne).

Przypominamy, że 1.05.2020r. był dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

a w związku z zaistniałą sytuacją zostają anulowane dodatkowe dni wolne w maju: od 4-6.05.20r.

Materiały dydaktyczne wysyłamy nadal raz w tygodniu.

strona 2 :: Foresta-gif

UWAGA!

Dyrektor SOSW w Sanoku informuje, że w porozumieniu z organem prowadzącym nie planuje się organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I – III oraz w oddziałach przedszkolnych. Na temat ewentualnego wznowienia zajęć będzie wydana oficjalna informacja.

 

LINIE OZDOBNE czytelne - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl

Kinoteatr Słonko » UWAGA! Ważna informacja

 

KOMUNIKAT

DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Dyrekcja SOSW w Sanoku informuje , że od 25 maja 2020 r. planowane jest wznowienie zajęć WWR.

1. Zajęcia będą odbywały się z uwzględnieniem wymagań sanitarnych określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN, oraz Ministerstwo Zdrowia.

2.Nauczyciele i pomoce nauczycieli będą wyposażeni w środki ochrony osobistej.

3.Zajęcia będą prowadzone wg nowego podziału godzin , w  wymiarze 1 lekcji tygodniowo.

4.Rodzice zgłaszając dziecko na zajęcia akceptują  zaproponowane godziny  zajęć.

5.W zajęciach mogą uczestniczyć tylko zdrowe dzieci, z rodzin , w których nie ma zakażonych ani objętych kwarantanną członków rodziny (obowiązkowe będzie wypełnienie ankiety o stanie zdrowia i zalecany jest pomiar temperatury dziecka przed każdymi zajęciami).

6.Dziecko, przy wejściu do budynku, będzie odbierane przez pomoc nauczyciela, która pomoże przebrać się, odprowadzi do sali   i przyprowadzi  je  po zajęciach  z sali do szatni.

7. Rodzice nie będą mogli oczekiwać w budynku na zakończenie zajęć.

8.Każde dziecko uczestniczące w zajęciach ogólnorozwojowych i logopedycznych musi przynieść własne kredki, mazaki, klej, nożyczki.

9.Po każdych zajęciach pomieszczenia i pomoce dydaktyczne będą dezynfekowane.

10. Termin wznowienia zajęć może ulec  zmianie  (jest uzależniony od czasu zaopatrzenia ośrodka     w niezbędne środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne).

11. W budynku będzie zapewnione pomieszczenie do izolacji osób przejawiających  objawy chorobowe (gorączka, kaszel, katar, wysypka)

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa na terenie SOSW w Sanoku związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 znajdują się w załączniku

Procedury bezpieczeństwa związane z zapobieganiem COVID-19

Ankieta wstepnej kwalifikacji na zajecia

Oświadczenie

Zgoda na pomiar temperatury

Zdjęcia i animowane gify z Linie Kwiatowe ~ Gifmania

 

Sanok 04.05.2020

Uwaga

Dyrektor SOSW w Sanoku informuje, że w porozumieniu z organem prowadzącym nie planuje się wznowienia zajęć w oddziałach przedszkolnych od dnia 6 maja 2020r.
Na temat ewentualnego odwieszenia zajęć będzie wydana oficjalna informacja.

Linie poziome :: Foresta-gif

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Sanok, 27.04.2020r

Komunikat dla Nauczycieli!

Prosimy o przesyłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tabelek dokumentujących prowadzenie zdalnego nauczania:

 • od 16.03.2020r. do 31.03.2020r.
 • od 1.04.2020r. do 30.04.2020r.  ( przerwa świąteczna: 9.04. – 14.042020r.).

Informacje za miesiąc marzec należy przesłać do 30.04.20r. a za kwiecień do 7.05.20r. Wiadomość e-mailową należy podpisać: imię , nazwisko; zatytułować: zdalne nauczanie                          w miesiącu…….

Prosimy również nauczycieli o nadsyłanie materiałów umieszczanych w zakładce ( WWR, oddziały przedszkolne).

Przypominamy, że 1.05.2020r. jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W związku z zaistniałą sytuacją zostają anulowane dodatkowe dni wolne w maju: od 4-6.05.20r. Materiały dydaktyczne wysyłamy nadal raz w tygodniu, zatem również od 4.05. do 8.05.20202r.

Dyrekcja

LINIE OZDOBNE czytelne - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl

 

 

 

UWAGA!

Komunikat do Nauczycieli, Wychowawców, Specjalistów!

Prosimy o systematyczne dokumentowanie Państwa działań w ramach zdalnego nauczania za okres od 16.03.2020r. do odwołania według poniższej tabeli:

Imię i nazwisko nauczyciela:

 

Data:

Przeprowadzone działania *:

16.03.2020

 

17.03.2020

 

18.032020

 

 

 

 

 

*działania, które Państwo prowadzili w związku z przygotowaniami do zdalnego nauczania np. przygotowywanie, gromadzenie i przesyłanie materiałów do zajęć, prowadzenie zajęć one line i za pomocą różnych komunikatorów, kontakty  z  rodzicami/opiekunami i uczniami, doskonalenie warsztatu pracy, pedagogizacja rodziców/opiekunów, pomoc psychologiczno-pedagogiczna itp.

 

UWAGA!

Komunikat do Nauczycieli!

Korzystając z informacji pozyskanych od wychowawców, proszę w ramach realizacji swoich zajęć, w miarę możliwości nawiązywać  bezpośrednie kontakty z uczniami za pomocą różnych komunikatorów.

 

wybaczenie | POCZYTAJKA, CZYLI MOJE PRZEMYŚLENIA O KSIĄŻKACH I ...

 

WAŻNE!  Umieszczając na stronie internetowej materiały dydaktyczne skopiowane z podręczników lub ćwiczeń różnych wydawnictw (WSiP, Harmonia, itd.) należy podać:

 • Autora/autorów podręcznika lub ćwiczeń,
 • Tytuł podręcznika lub ćwiczeń.

Przypominamy wychowawcom (zgodnie z wcześniejszym zaleceniem) o przysyłaniu wyselekcjonowanych materiałów w celu umieszczenia ich w zakładce Zdalne nauczanie na naszej stronie, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Znalezione obrazy dla zapytania gify linie poziome


Komunikat dla Wychowawców przesyłających pliki edukacyjne!


Proszę o ponowne wysyłanie na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

materiałów edukacyjnych z opisem:
W temacie proszę wpisać w kolejności: tydzień - klasa - temat pracy
np. Tydzień (23-27.03.2020) – klasa (5 UM ) - temat (Historyjka obrazkowa)
Materiały proszę przesyłać spakowane w folderach podpisanych klasą oraz imieniem i nazwiskiem wychowawcy.

 

Ogłoszenia - Przedszkole nr 133 w Warszawie

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Nauczyciele, Specjaliści, Wychowawcy i Terapeuci,

Informujemy, że jeśli potrzebujecie naszego wsparcia, porady lub konsultacji
to chętnie służymy pomocą. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W razie problemów z kontaktem mailowym, prosimy o zgłaszanie chęci rozmowy telefonicznej z nami pod numerem 13 463 09 25 w godzinach pracy Sekretariatu SOSW.

Psychologowie i pedagog SOSW w Sanoku

Klub koneserów kości - www.klankkk.dbv.pl

Komunikat dla Wychowawców!

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, Dyrekcja SOSW w Sanoku zwraca się z prośbą o przekazanie następujących informacji na adres Ośrodka ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ):

 • ogólną liczbę uczniów danego oddziału/klasy, którym będą przekazywane materiały dydaktyczne do realizacji,
 • liczbę uczniów, którym będą przekazywane materiały dydaktyczne do realizacji drogą elektroniczną,
 • liczbę uczniów, którym będą przekazywane materiały dydaktyczne do realizacji tradycyjną pocztą,
 • wykaz nauczycieli, którzy opracowywali zestaw materiałów.

Wyjaśnienia:

 • materiały wysyłamy raz w tygodniu,
 • w formie papierowej – można przynieść do sekretariatu przy ul. Konarskiego (w zaadresowanych kopertach),
 • wszystkie ćwiczenia muszą być dostosowane do indywidualnych  możliwości, warunków domowych i sytuacji rodzinnej uczniów,
 • w sprawie uczniów klasy I SPP „B” proszę kontaktować się z p. J.Ciepielą.

Proszę na bieżąco czytać informacje umieszczane na stronie Ośrodka i FB

Aktualności :: ELMOWO

 

Komunikat dla Wychowawców!

Dyrekcja SOSW w Sanoku zwraca się z prośbą o kontakt telefoniczny z Rodzicami uczniów w celu ustalenia następujących kwestii:

 • Czy Rodzice życzą sobie, aby przekazywać im materiały edukacyjne dla dzieci do realizacji w domu?
 • W jakiej formie w/w materiały mają być przekazywane (listownie – poczta tradycyjna, czy e-mailowo – poczta elektroniczna)?

Komunikat dla Nauczycieli i Specjalistów!

Dyrekcja SOSW w Sanoku zwraca się z prośbą o kontakt telefoniczny lub e – mailowy z wychowawcami w celu ustalenia terminów i form przekazywania materiałów dydaktycznych

Rodzicom i uczniom.

Nauczyciele i Specjaliści prowadzący zajęcia WWR powinni kontaktować się telefonicznie lub e – mailowo z Rodzicami dzieci.

 

růže, gif

 

 

 

 

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo. Dom w ...

 

 

 

 

 

Nowa strona 1

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2019 r.

Zakończenie I semestru

10 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe

13 -26 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9-14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 • Wszystkich Świętych
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Nowy Rok
 • Trzech Króli
 • Święto Pracy
 • Boże Ciało

 

 

 

 

 

 

 

1 listopada 2019 r.

11 listopada 2019 r.

1 stycznia 2020 r.

6 stycznia 2020 r.

1 maja 2020 r.

11 czerwca 2020 r.

 

Dodatkowe dni  wolne  od zajęć dydaktyczno- wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. (§5 ust 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

14 października 2019 r.

31 października 2019 r.

2-3 stycznia 2020 r.

4-6 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

 

W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła może zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów w godzinach od 8.00 do 11.30. Potwierdzenie udziału w zajęciach rodzice dzieci zgłaszają na   3 dni przed planowanym dniem wolnym w sekretariacie szkoły lub ośrodka. Organizacja w/w zajęć nie dotyczy uczestników zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.


*Podstawa prawna Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

strona 11 :: Foresta-gif

 

 

 

 

O teatrze życia – Page 85

 

 

 

.

.

LINIE OZDOBNE czytelne - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl

 


 

 

Prezentacja dla rodziców

na temat bezpieczeństwa w sieci

( kliknij w link )

 

 

 

CRAS

CRAS

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe