linie.aspx - LINIE OZDOBNE czytelne - Gify - chomikhn - Chomikuj.pl

 

 

Życzenia dla Naszych Nauczycieli

 

Czerwona kwiat linia obraz stock. Obraz złożonej z oliwi - 77947517

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

 

14 – 27 lutego 2022 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

24 czerwca 2022 r.

 

 

 

Ferie letnie

 

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

  • Wszystkich Świętych
  • Narodowe Święto    Niepodległości
  • Trzech Króli
  • Święto Konstytucji 3 Maja
  • Boże Ciało

1 listopada 2021

11 listopada 2021

6 stycznia 2022

3 maja 2022

16 czerwca 2022

 

Dodatkowe dni  wolne  od zajęć dydaktyczno- wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN

z 11 sierpnia 2017 r. (§5 ust 2)

14 października2021r.

15 października 2021r.

12 listopada 2021r.

7 stycznia 2022r.

2 maja 2022r.

17 czerwca 2022r.

W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła może zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów w godzinach

od 8.00 do 11.30. Potwierdzenie udziału w zajęciach rodzice dzieci zgłaszają na 3 dni przed planowanym dniem wolnym w sekretariacie szkoły lub ośrodka.

Organizacja w/w zajęć nie dotyczy uczestników zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

*Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

SUHSGiIZ w Dębicy

 

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2021-2022 

Tytuł innowacji

 

Autor/autorzy

 

 

Oddziały/uczniowie

objęte/ci

innowacją

 

Czas trwania

innowacji

Kontynuacja innowacji realizowanych w roku szkolnym 2020/2021:

 

- Cykl warsztatów fotograficznych

„ Sanockie klimaty”

 

 

 

 

K. Bryt,   współpraca z MBL

 

 

 

 

 

Kl.3c SPP

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny  2021/2022

 

 

 

- Badania normalizacyjne narzędzia  Funkcjonalna Skala Dojrzałości Społecznej FSDS,

 

 

 

 

 

G. Adamiak, M.  Folcik,

T. Sieniawska  współpraca

z Pracownią  Testów   Psychologicznych

i Pedagogicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny  2021/2022

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie innowacji pedagogicznych:

- Fantazje na nieoczywiste okazje - kalendarz świąt nietypowych.

 

 

 

K. Dudek,

J. Dygoń

 

 

 

 

 

 

Kl.4, 6D

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny  2021/2022

 

 

 

 

- Sanok- moja mała Ojczyzna.

 

 

A. Starzyk,

A. Sośnicka

 

 

 

Kl.3A, 6A

 

 

 

Rok szkolny  2021/2022

 

 

- Pre- TUS, czyli zabawy rozwijające umiejętności społeczne dzieci o specjalnych potrzebach  edukacyjnych,

 

 

K. Sipak- Kowalik

A. Sośnicka

 

 

 

 

Kl.3B, 3A,

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny  2021/2022

 

 

 

 

 

 

- Higiena w eksperymentach oparta o program

„Czyściochowa Akademia Rossmanna”,

 

K. Sipak- Kowalik

A. Sośnicka

 

 

 

Kl.3B,3A,4,

 

 

 

 

Rok szkolny  2021/2022

 

 

 

- Święto to stan umysłu.

 

 

 

 

 

K. Sipak - Kowalik

 

 

 

 

Oddziały ZRW,

przedszkolne,

wczesnoszkolne,

kl.6C,

 

 

Rok szkolny  2021/2022

 

 

 

 

- Polisensorycznie poznaję pory roku.

 

 

 

 

 

K. Rudy,

K. Adamczyk

 

 

 

 

Oddziały ZRW,

przedszkolne,

wczesnoszkolne,

kl.6C,

 

 

Rok szkolny   2021/2022

 

- Kreatywne warsztaty DIY- twórczość, zabawa,

recykling.

 

 

 

 

C. Tomczewska,

E. Łukaszyk

 

 

 

Oddziały ZRW,

przedszkolne,

wczesnoszkolne,

kl.6C,

 

Rok szkolny  2021/2022

 

NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Witajcie w nowym roku szkolnym! Cieszymy się, że po wakacyjnej przerwie możemy ponownie spotkać naszych uczniów, którzy kontynuują naukę w naszej Szkole, ale i tych, którzy swoją przygodę dopiero rozpoczynają. Mamy nadzieję, że każdy powraca do nas z mnóstwem energii, by wspólnie móc rozwijać swoje pasje. Życzymy Wam, by ten rok był pełen radości, spełnienia,  satysfakcji i motywacją do dalszej pracy.

Pomimo zniesienia wielu obostrzeń związanych z pandemią, nie możemy zapominać o nadal panującej epidemii koronawirusa i związanych z tym przepisami, co wymaga od nas bezwzględnego stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dlatego pamiętajmy o używaniu maseczek w przestrzeni zamkniętej oraz o zachowaniu dystansu społecznego. Przecież my wszyscy powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób.