Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

 

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2023 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

23 czerwca 2023 r.

 

 

Ferie letnie

 

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

Wszystkich Świętych

Narodowe Święto   Niepodległości

Nowy Rok

Trzech Króli

Święto Pracy

Święto Konstytucji 3 Maja

Boże Ciało

1 listopada 2022

11 listopada 2022

1 stycznia 2023

6 stycznia 2023

1 maja 2023

3 maja 2023

8 czerwca 2023

Dodatkowe dni  wolne  od zajęć dydaktyczno- wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN

z 11 sierpnia 2017 r. (§5 ust 2)

14 października2022r.

31 października 2022r.

2 maja 2023r.

4 maja 2023 r.

5 maja 2023 r.

9 czerwca 2023r.

 

W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła może zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów w godzinach od 8.00 do 11.30. Potwierdzenie udziału w zajęciach rodzice dzieci zgłaszają na 3 dni przed planowanym dniem wolnym w sekretariacie szkoły lub ośrodka. Organizacja w/w zajęć nie dotyczy uczestników zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

*Podstawa  prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe