Stowarzyszenie "Bądźmy razem"

 

Stowarzyszenie  „Bądźmy Razem” powstało w 2016 roku z inicjatywy nauczycieli                          i rodziców dzieci z naszego ośrodka, oraz ludzi dobrej woli. Prowadzi społeczną                      działalność  na zasadach wolontariatu, pozyskuje  dofinansowanie w oparciu o                  darowizny, udział w różnego rodzaju projektach oraz składki członkowskie.

W ubiegłym roku szkolnym został dofinansowany "Kalendarz SOSW" jako jedna                            z  form  promocji naszej placówki w środowisku lokalnym. Udało się również                    zorganizować kiermasz w sanockim skansenie, gdzie sprzedawaliśmy wytwory                    rękodzielnicze naszych uczniów.

W tym roku szkolnym pozyskano  dofinansowanie  z  Urzędu  Miasta w Sanoku                          do całodniowej wycieczki Trzcinica-Karpacka Troja dla 67 osób. Stowarzyszenie                    opracowało projekt z Podkarpackiego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w ramach,                  którego zostanie zmodernizowana pracownia  gospodarstwa domowego.

 

Sanok  16.10.2018 r.

Udział w projekcie modernizacji kuchni


"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy  Lokalne 2018 -2019” dofinansowanego           ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz                     Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON - Rozwój             i Innowacja” , „Fundacja Przestrzeń  Lokalna”.

Stowarzyszenie Bądźmy Razem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sanoku            rozpoczęło realizację projektu modernizacji kuchni szkolnej pod  hasłem                                            „W nowej kuchni taki trik, że potrawy robisz w mig.” Projekt został napisany z ramienia      Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2018-2019 i dofinansowany ze środków                                        Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu zostaną całkowicie wymienione meble kuchenne w pracowni                gospodarstwa domowego, będzie dokupiony sprzęt gospodarstwa domowego, jak:                                kuchenka mikrofalowa, opiekacz, gofrownica, mikser z misą obrotową, wózek                      gastronomiczny.

Zespół realizujący Inicjatywę to: Ewa Jakubowska- Osenkowska, Magdalena Bednarz,                            Magdalena Pielech, Stanisław Makarczak, Stanisław Poznański.

 

Sanok  23.10.2018 r.

kuchnia.jpg - 38.41 Kb

"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy  Lokalne 2018 -2019” dofinansowanego           ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz                     Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON - Rozwój             i Innowacja” , „Fundacja Przestrzeń  Lokalna”.

Stowarzyszenie Bądźmy Razem przy SOSW w Sanoku realizuje inicjatywę                                   z Podkarpackiego FIO 2018-2019, pod hasłem: „ W nowej kuchni, taki trik,                                że potrawy robisz w mig!”

Od tamtego tygodnia trwają prace remontowe na zapleczu gospodarczym                                   i w szkolnej kuchni. Zostały wyniesione wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego,             lodówka, a następnie meble. Pracami kierowały nauczycielki: Małgorzata Adamiak                       i Magdalena Pielech. Do pomocy włączyli się starsi uczniowie ze szkoły, którzy                          przenieśli zawartość lodówki, szaf, a potem pomogli  przestawić również meble.                  Panowie konserwatorzy-Stanisław Poznański i Bogdan Krupski zajęli się                            odświeżeniem zaplecza kuchennego, malując ściany na biało oraz zakupili                                    i położyli nową wykładzinę podłogową. Prace zakończyły się ustawieniem                                mebli w nowym porządku i zapakowaniem ich zawartości. Na tym etapie                                    do pomocy włączyli się również uczniowie ze Szkoły Przysposabiającej                                        do Pracy. Wszyscy pracowali bardzo ofiarnie, mając świadomość, że urządzone                         na nowo pomieszczenie zaplecza kuchennego zmieniło się nie do poznania.

Załączone zdjęcia ilustrują dawną pracownię gospodarstwa domowego                                       i dokumentują konieczność jej wymiany.


Wizytówka

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe