Zajęcia pozalekcyjne PDF 

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego biorą udział w wielu różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 • Terapia mowy
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Usprawnianie motoryki
 • Terapia pedagogiczna
 • Komputerowe zajęcia rewalidacyjne
 • Dogoterapia
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Tomatis
 • EEG Biofeedback
 • Integracja sensoryczna
 • Rewalidacyjne zajęcia rekreacyjno - sportowe:
  - SKS – siatkówka, unihokej
  - basen
  - hipoterapia
 • Artterapia:
  - muzyka
  - rytmika
  - plastyka
  - teatr
 • Muzykoterapia
 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe