Integracyjno – Wiosenny Dzień Sportu

W dniu 21.03.2023 roku słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku wraz z opiekunami zorganizowali Integracyjno – Wiosenny Dzień Sportu dla naszych uczniów. Święto szkolnego sportu, obejmowało konkurencje sportowe oraz quiz zawierający pytania dotyczące zdrowego stylu życia. Turniej stanowił okazję do sprawdzenia swojej sprawności fizycznej w toku zdrowej rywalizacji, jednocześnie uczył tolerancji i sposobów wyrażania swoich emocji poprzez kulturalny doping. Część teoretyczna konkursu była sprawdzianem wiedzy z zakresu promocji zdrowia. W trakcie dnia sportu odbyły się także warsztaty z pierwszej pomocy oraz integracyjne zabawy z chustą Klanzy.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe