Szkolny Konkurs pt. „Polska w legendach”
W dniu 24.03.2023 roku uczniowie klasy 8 b Szkoły Podstawowej i wszystkich klas Szkoły
Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w Szkolnym Konkursie pt. „Polska w legendach”
mającym na celu przypomnienie oraz utrwalenie znajomości tytułów polskich legend oraz
zapoznanie z treścią „Legendy o złotej kaczce”. Podczas konkursu uczniowie mieli możliwość
wysłuchania wymienionej wcześniej legendy czytanej przez znaną polską aktorkę Dorotę
Stalińską i obejrzenia prezentacji przygotowanej przez Multimedialny Park Fontann
w Warszawie. Następnie na podstawie wysłuchanego tekstu i obejrzanej prezentacji
rozwiązywali zadania konkursowe. Po podsumowaniu wyników konkursu (policzeniu
zdobytych punktów-cukierków) i rozdaniu dyplomów uczestnicy konkursu obejrzeli
przedstawienie teatralne pt. „Złota kaczka” przygotowane przez Teatr Lalka z Warszawy.
Anna Kopacka

 

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe