Przyrzeczenie harcerskie

Poniedziałek 13.06.2022 był wyjątkowym dniem dla 14DH NS „Sikorki”. Pod pretekstem „wyjścia – niespodzianki” wybraliśmy się do Hufca, gdzie druhna Grażynka złożyła przyrzeczenie harcerskie w obecności komendantki. Wszyscy byliśmy bardzo dumni, a gratulacjom nie było końca! Grażynce życzymy raz jeszcze pomyślności w pełnieniu harcerskiej służby.

CZUWAJ!

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe