Wycieczka do Starej Wsi

W dniu 27.05.2022r. uczniowie z klas: III a SPP i IIIc SPP pod opieką nauczycieli: Anny Kopackiej, Lucyny Sawickiej, Michała Ambickiego oraz pań pomocy: Jolanty Jadczyszyn i Iwony Przystasz wzięli udział w wycieczce do Starej Wsi i do Brzozowa. W Starej Wsi odwiedzili klasztor Ojców Jezuitów. Podczas pobytu w wymienionym wcześniej miejscu zwiedzili Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz spacerowali po Ogrodzie Biblijnym znajdującym się na tyłach klasztoru. W Ogrodzie oglądali miedzy innymi: panoramę okolicy z wieży widokowej, piękne fontanny, uprawy roślin biblijnych, makiety Ziemi Świętej, Jerozolimy i Egiptu. W drodze powrotnej odwiedzili Brzozów, w którym degustowali lody i odpoczywali w miejskim parku. Wycieczka była bardzo udana a wszyscy uczniowie zadowoleni wrócili do szkoły.


 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe