Zawody pływackie

 

W dniu 06.04.2022r. na basenie Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku odbyły się szkolne zawody w pływaniu podopiecznych SOSW z Sanoka w formie rywalizacji sportowej (pływanie odc. 25m stylem dowolnym w kategorii dziewczyn i chłopców na czas) jak i również w formie rywalizacji zabawowej „ Wodne harce”(pływanie odc.25m z deseczkami i makaronami na czas, nurkowanie w głąb i w dal basenu czy zjazd na zjeżdżalni wodnej na czas).
W zawodach brało udział ok. 30 uczestników tj. chłopców i dziewczyn z klas Szkoły Podstawowej i klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Wszyscy uczestnicy poradzili sobie wyśmienicie w każdej z konkurencji według ich indywidualnych możliwości i umiejętności oswojenia ze środowiskiem wodnym. Ponadto dało się zauważyć wśród kilkoro uczniów indywidualne predyspozycje i ich osiągnięte czasy do udziału w zawodach na szczeblu wojewódzkim. Oczywiście celem zawodów była przede wszystkim integracja środowiska szkolnego, świetna zabawa, stworzenie warunków do sportowej rywalizacji uczniów w pływaniu oraz zwiększenie zainteresowania pływaniem jako jedną z form spędzania czasu wolnego i możliwością realizowania się w sporcie. Na zakończenie zawodów i podsumowania ich wyników każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, nagrody rzeczowe oraz słodki upominek. [RG]

 

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe