Pomoc uchodźcom

W ostatnim czasie poproszono nas o pomoc w zapewnieniu utrzymania 135 uchodźcom przebywającym w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w Hotelu PTTK „Dom Turysty”. Uczniowie i podopieczni razem ze swoimi rodzicami, a także pracownicy Ośrodka bardzo rzetelnie i z dużym zaangażowaniem odnieśli się do tej prośby.
Zebrane środki czystości i produkty żywieniowe zostały przekazane do hotelu. Organizatorzy zbiórki czyli 14 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Sikorki” i Rada Uczniowska wraz z opiekunami bardzo gorąco dziękują wszystkim ofiarodawcom
za okazaną pomoc.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe