Polska w legendach

 

W dniach 24,25.03.2022 roku uczniowie klasy 7,8 Szkoły Podstawowej i wszystkich klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w Szkolnym Konkursie pt. „Polska w legendach” mającym na celu przypomnienie oraz utrwalenie znajomości tytułów polskich legend oraz zapoznanie z treścią „Legendy o warszawskiej Syrence”. Podczas konkursu uczniowie mieli możliwość wysłuchania wymienionej wcześniej legendy czytanej przez znaną polską aktorkę Katarzynę Zielińską i obejrzenia prezentacji przygotowanej przez Multimedialny Park Fontann w Warszawie. Następnie na podstawie wysłuchanego tekstu i obejrzanej prezentacji rozwiązywali zadania konkursowe. Po podsumowaniu wyników konkursu (policzeniu zdobytych punktów-cukierków), rozdaniu dyplomów oraz nagród rzeczowych w postaci długopisów oraz czekolad uczestnicy konkursu obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Syrena” przygotowane przez Teatr Lalka z Warszawy. W przygotowaniu oprawy technicznej konkursu aktywnie uczestniczył Pan Grzegorz Kania, za co bardzo mu dziękujemy.
Anna Kopacka, Jolanta Florek

 

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe