Baśnie, bajki, bajeczki

Oddziały klasowe uczące się przy ul. Lipińskiego w okresie od 01.10.2021r. do 22.10.2021r. brały udział w konkursie informatycznym  pt: „Baśnie, bajki, bajeczki”. Przez cały miesiąc uczniowie zaznajamiali się z opowiadaniami, legendami, baśniami, bajkami i bajeczkami związanymi z naszym krajem, a także pochodzącymi z różnych stron świata. Uczniowie pod opieką wychowawców, nauczycieli uczących tworzyli swoje prace grupowe i indywidualne na temat ulubionej znanej lub wymyślonej bajki. W pracach grupowych przestrzennych w szkole podstawowej przyznano trzy I miejsca dla klas: 3A,  6D, 7-8 W SPP I miejsce zajęła klasa: 3B SPP. W pracach grupowych płaskich w szkole podstawowej również przyznano trzy I miejsca dla klas: 6A,  7,  6 au B W SPP I miejsce przyznano klasie III SPPD, II miejsce II-III SPP. W pracach indywidualnych w SPP przyznano: I miejsce: Marcie Wojtoń oraz dwa drugie miejsca dla: Kacpra Ozubki i Pawła Beniaka,

Wyróżniono prace następujących uczniów:

  • Grażynę Hajduk
  • Krystiana Nowaka
  • Damiana Miazgę
  • Rafała Miazgę
  • Michała Fala
  • Magdalenę Sitarz

Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki poczęstunek. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały umieszczone na gazetce szkolnej. Gratulujemy serdecznie wszystkim którzy brali udział w konkursie. Dziękujemy za piękne prace.


 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe