Dzień drzewa

 

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej ,,Kalendarz świąt nietypowych – fantazje na nieoczywiste okazje” tym razem spotkaliśmy się na zajęciach proekologicznych, aby świętować Dzień Drzewa. Jak przystało na prawdziwych przyjaciół przyrody uczniowie klasy 3, 4, 6A i 6D uczcili ten czas w sposób wyjątkowy. Na wstępie zaprezentowane zostały krótkie filmiki edukacyjne pt. „Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew?”, „11 najpopularniejszych gatunków drzew w Polsce’’ oraz „Budowa drzewa”. Ich treść uświadomiła dzieciom rolę drzewostanu w przyrodzie i jego znaczenie w życiu każdego człowieka. Wspólnie przypomnieliśmy sobie rodzaje, budowę i etapy wzrastania drzew, dowiedzieliśmy się czym odżywiają się drzewa oraz jaką pełnią funkcję w przyrodzie, zapewniając nam tlen, oczyszczając powietrze oraz wpływając korzystnie na klimat i samopoczucie nas wszystkich. Poruszaliśmy też temat ochrony drzewostanów oraz konsekwencje bezmyślnego niszczenia jego zasobów. Nasi szkolni ekolodzy uczestnicząc aktywnie w zajęciach rozwiązywali zagadki słowne i dźwiękowe, brali udział w kreatywnych pracach plastyczno – technicznych, dokonywali obliczeń matematycznych.  Dzieci poruszone tematyką zajęć zgodnie oświadczyły, że zawsze będą dbać o wszystkie rośliny. Wspólnie wysnuliśmy wnioski, że niszczenie kory, zrywanie liści, łamanie gałęzi oraz nieprzemyślana wycinka drzew to zachowania naganne. Na zakończenie spotkania wspólnie wykonaliśmy drzewo jesienne. Mamy nadzieję, że zajęcia o tematyce proekologicznej wpłyną pozytywnie na właściwą postawę naszych uczniów, którzy w przyszłości staną się prawdziwymi miłośnikami przyrody, mając na względzie losy otaczającego nas świata.

Autorki innowacji

Karina Dudek i Justyna Dygoń

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe