Szkolny konkurs czytelniczy

W miesiącu kwietniu i maju uczniowie wszystkich klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy rywalizowali w Szkolnym Konkursie Czytelniczym przeprowadzonym przez nauczyciela bibliotekarza-Annę Kopacką. Z powodu trwającej pandemii każda klasa zadania konkursowe przygotowane w oparciu o cykl książek z  serii „Bystre oko” rozwiązywała w swojej sali lekcyjnej. Podczas konkursu uczniowie doskonalili: technikę czytania, czytanie ze zrozumieniem, spostrzegawczość, sprawność manualną oraz pracę w grupie. Na koniec pracy każda klasa podliczyła zdobyte punkty, którymi były słodycze i poczęstowała się nimi. Wszystkie klasy otrzymały  też dyplomy.

Wyniki konkursu:

I miejsce: 2c SPP (29 punktów) i 1,2 SPP (29 punktów)

II miejsce: 2b SPP (28 punktów)

III miejsce: 3a SPP (27 punktów) i 3b SPP (27 punktów)

IV miejsce: 2a SPP (24 punkty)

Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem podeszli do rywalizacji w konkursie i  starali się pracować na miarę swoich możliwości, za co bardzo im dziękuję.

Anna Kopacka

 

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe