Wokół luster
Tegoroczna wystawa jest już 22 prezentacją dorobku artystycznego wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku. Podsumowuje pięć miesięcy pracy w ramach projektu wymyślonego przez Katarzynę Bryt i Stanisława Makarczaka, realizowanego z uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy w czasie zajęć ze sztuki użytkowej i rękodzieła. Na wystawie będzie można zobaczyć 32 lustra ozdobione różnymi technikami plastycznymi.
Wystawa będzie czynna do 30.06.2020 r. w godzinach pracy Biblioteki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe