Dzień Ziemi

„ Ziemia”
Z. Nosalski

Kochamy Cię Ziemio:
za liście jesienią.
za pierwszy śnieg biały,
za las oszroniały,
za tęczę po deszczu,
za ptaki w powietrzu.

Za Odrę Wisłę,
za góry i morze,
za Kraków, Warszawę
za przyszłość i sławę,
za rytm Twoich przemian
kochamy Cię ziemio.

W dniach 19-23.04.21r. uczniowie i nauczyciele SOSW w Sanoku przy ul. Lipińskiego 34 świętowali Dzień Ziemi. W naszej szkole zostały zorganizowane konkursy ekologiczno – przyrodnicze we wszystkich klasach. Celem tych konkursów było kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a także propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi. Podczas zajęć nauczyciele starali się przybliżyć dzieciom świat flory i fauny oraz przekonać uczniów, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas. Uczniowie również aktywnie współuczestniczyli w ochronie środowiska poprzez udział w zbieraniu śmieci wokół szkoły. Podczas spacerów zwracano uwagę na problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu. Dzień Ziemi to też okazja, by pokazać wszystkim jak cenna jest dla nas Ziemia, ale nie wolno na tym poprzestać. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie.

Organizatorzy: mgr L. Sawicka, mgr A. Boczar- Sabat, mgr T. Sługocka, mgr J. Florek

 


 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe