Wyjazd do teatru w Rzeszowie na spektakl „Opowieść Wigilijna"

W niedzielę 8 grudnia pojechaliśmy do Rzeszowa, do teatru Maska na spektakl „Opowieść Wigilijna”. Po przyjeździe zwiedziliśmy budynek teatru, zapoznając się z pomieszczeniami szatni i foyer, oglądając fotografie aktorów i fragmenty spektakli. Przed wejściem na widownię spotkaliśmy św. Mikołaja, który częstował wszystkich słodyczami. Po obejrzeniu sztuki i mile spędzonym czasie, wróciliśmy do Sanoka. W wyjeździe uczestniczyli uczniowie klas 1a, 2, 1c SPP z wychowawcami: p. A. Kopacką, p. J. Ciepielą oraz p. M. Pielech wraz z osobą wspomagającą p. I. Przystasz. Serdecznie dziękujemy rodzicowi p. Ewie Jakubowskiej-Osenkowskiej za pomoc w opiece nad dziećmi oraz za przywiezienie i odwiezienie do domu jednego z naszych uczniów.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe