"Owoce i warzywa - zdrowe i kolorowe".

Wychodząc naprzeciw trendom oraz potrzebie zmiany nawyków odżywiania dzieci i młodzieży szkolnej, zorganizowałyśmy apel o charakterze konkursowym „Owoce i warzywa- zdrowe i kolorowe”. Apel ogólnoszkolny miał na celu zebranie wiedzy o korzyściach płynących z jedzenia owoców i warzyw, czyli dostarczenia organizmowi niezbędnych witamin i minerałów, usystematyzowania wiedzy co jest warzywem, a co owocem oraz rozpoznawania ich w zagadkach obrazkowych i słownych. Wszystko zostało przedstawione w konwencji wywiadu telewizyjnego (Jacek i Wiktoria), prezentacji multimedialnej, zabawy przeplatanej śpiewem, recytacją (Bartek), a zakończonej degustacją owoców, warzyw oraz soków, przygotowaną przez klasę I c Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Scenariusz, prezentacje i poczęstunek przygotowały: Teresa Sługocka, Elżbieta Gierut, Magdalena Pielech.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe