Drobiazgi

Tegoroczna wystawa jest już 21 prezentacją dorobku artystycznego wychowanków SOSW.  Podsumowuje siedem miesięcy pracy w ramach projektu wymyślonego przez Katarzynę Bryt, Magdalenę Kaczmarską i Stanisława Makarczaka, a realizowanego z uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy w czasie zajęć ze sztuki użytkowej i rękodzieła oraz Annę Popek na zajęciach kształtujących kreatywność z uczniami kl.I i II Szkoły Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Katarzyna Bryt wraz z dzieciakami dała ,,nowe życie” niepotrzebnym przedmiotom, surowcom i materiałom, z których powstały ozdobne butelki, skrzynki, koszyki, obrazki, pojemniki na drobiazgi, osłonki na doniczki, świeczniki. Pod kierunkiem Magdaleny Kaczmarskiej  uczniowie wykonali przedmioty z papierowej makramy  oraz maskotki i ozdoby z materiału. Przedmioty, które powstały pod kierunkiem Stanisława Makarczaka wykonano z drewna, tworzyw drzewnych oraz metalu i szkła z zastosowaniem między innymi techniki wypalania i grawerowania ręcznego. Pod kierunkiem Anny Popek różnymi zaskakującymi technikami powstały piękne, barwne prace plastyczne. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zbierali i przynosili do szkoły różne materiały potrzebne do zajęć dzieciom, nauczycielom, przyjaciołom. Wystawa będzie czynna do 30 maja 2019 w godzinach pracy Biblioteki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe