Szkolny Konkurs Czytelniczy

W dniu 03.04.2019r. w naszym Ośrodku odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy zorganizowany przez nauczycielki: Annę Kopacką i Annę Zanik-Gorczyńską. W zmaganiach konkursowych udział wzięli chętni uczniowie z klas: VII, VIII Szkoły Podstawowej, III Gimnazjum, I, II, III Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którzy rywalizowali w pięciu drużynach po cztery osoby w każdej. Rozwiązywali zadania konkursowe opracowane w oparciu o książkę pt. „Dla małych i dużych-wiersze o wiośnie”. Podczas konkursu uczniowie mieli możliwość przypomnienia sobie, utrwalenia lub poznania podstawowych wiadomości na temat budowy wiersza oraz  poćwiczenia umiejętności: układania wyrazów z rozsypanki literowej i sylabowej, układania obrazka z pociętych elementów, wyszukiwania w wierszu potrzebnych informacji, redagowania ustnej odpowiedzi na pytania, wskazania jako odpowiedź właściwego piktogramu, współpracy w grupie, czytania głośnego i cichego ze zrozumieniem. Uczestnicy konkursu z zaciekawieniem wysłuchali i obejrzeli prezentację multimedialną opracowaną do piosenki Marka Grechuty pt. „Wiosna ach to ty”. Na zakończenie konkursu Pani wicedyrektor Anna Ciuk i Pani wicedyrektor  Dorota Zoszak pogratulowały wszystkim uczestnikom  i wręczyły poszczególnym klasom dyplomy a organizatorki konkursu rozdały słodycze oraz nagrody rzeczowe w postaci zeszytów i flamastrów.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe