Drugi dzień świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości

Uroczyste śpiewanie zakończyliśmy w radosnych nastrojach około 12.30. Świętowanie, śpiewniki i przebieg uroczystości zaplanowały i przeprowadziły nauczycielki: p. Elżbieta Pasieka i p. Magdalena Pielech. Obsługą komputera zajął się p. Tomasz Skalicki.Rozpoczęliśmy bardzo żywiołowo i głośno od pieśni „ O mój rozmarynie”i „Wojenko, wojenko”, aby następnie, punktualnie o godzinie 11.11 wspólnie z cała Polską zaśpiewać uroczyście, na baczność cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.  Potem nastąpił ciąg dalszy radosnych obchodów Święta Niepodległości. Uczniowie śpiewali, odgadywali zagadki, zgłaszali się do śpiewania do mikrofonu, odbierali drobne upominki. Bardziej podniosłe chwile następowały podczas wykonywania utworów, takich jak: „Rota”, „Pierwsza Brygada” oraz „Boże, coś Polskę”. Pomiędzy występy  wplecione były krótkie prezentacje o polskich symbolach narodowych, teledyski piosenek sanockiego zespołu Soul, a także piękna scena odtańczenia poloneza z filmu  „Pan Tadeusz”A.Wajdy i wiele innych. odśpiewaniu hymnu i pieśni patriotycznych.Przybyli uczestnicy wspólnego śpiewania, czyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, zostali zaopatrzeni wcześniej w „Śpiewniki patriotyczne”, zawierające pieśni i obrazy z okresu I Wojny Światowej i międzywojnia. W mijającym tygodniu każda klasa ćwiczyła śpiewanie i zapoznawała się z tekstami.Piątek ( 9.11.18 ) był w naszej szkole drugim z kolei dniem uroczystych obchodów rocznicy Niepodległości Polski, poświęcony.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe