Moje miasto w obiektywie-wczoraj i dziś

W dniu 13.06.2018 odbyło się podsumowanie edukacyjnego projektu gimnazjalnego pt.”Moje miasto w obiektywie-wczoraj i dziś” . Projekt ten przez cały rok szkolny realizowali uczniowie klasy II i III gimnazjum. Tworząc projekt uczniowie uczestniczyli w konsultacjach z nauczycielami, odbywali piesze wycieczki po Sanoku, których głównym celem było podziwianie zabytków Sanoka i wykonywanie zdjęć, które miały potem posłużyć do tworzenia prezentacji oraz spotykali się z p. Andrzejem Romaniakiem (pracownikiem Muzeum Historycznego w Sanoku) i p. Marianem Kraczkowskim (fotografikiem i pracownikiem Muzeum Budownictwa Ludowego), którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z uczniami, pomagając im w realizacji projektu.
Projekt edukacyjny miał za zadanie spełnić następujące cele: 
1.Kształtować lokalny patriotyzm i pogłębiać więzi z własnym miejscem zamieszkania.
2. Popularyzować wiedzę na temat historii oraz kultury swojej miejscowości.
3. Kształtować postawy obywatelskie i prospołeczne.
4. Kształcić umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i posługiwania się nimi.
5. Kształcić umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialnej współpracy.
6. Rozwijać umiejętności wspólnego planowania działań i prezentowania własnych dokonań przed szerszym audytorium.
Uczniowie klasy II – III gimnazjum aktywnie uczestniczyli w konsultacjach z nauczycielami, wyszukiwali potrzebne informacje dotyczące zabytków ( w Internecie, albumach oraz w przewodnikach turystycznych), skrupulatnie zapisywali je i robili notatki. Efektem ich pracy była prezentacja wykonana w programie PowerPoint, która zawierała następujące treści: 
1.Geografia miasta.
2. Kultura i sztuka w moim mieście:
a) Pomnik Wojaka Szwejka
b) Młodzieżowy Dom Kultury
c) Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego
d) Kościół i Klasztor Ojców Franciszkanów
e) Zamek
f) Katedralna Cerkiew pod wezwaniem św. Trójcy
g) Pomnik Grzegorza z Sanoka
h) Sanocki Dom Kultury
i) Gmach „Sokoła”
Na uroczystą prezentację edukacyjnego projektu gimnazjalnego pt.”Moje miasto w obiektywie- wczoraj i dziś” zostali zaproszeni goście: Pani Zofia Kijowska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju, p. Andrzej Romaniak, p.Marian Kraczkowski, Dyrekcja Szkoły, nauczyciele zaangażowani w projekt oraz rodzice.

Oprac. wychowawca klasy: A. Zanik-Gorczyńska

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe