Prace uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Sanok

Dnia 27 maja b.r. uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Sanoku zaprezentowali swoje prace wykonane w czasie zajęć z rękodzieła i sztuki użytkowej podczas 44 Jarmarku Folklorystycznego odbywającego się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Zapraszamy na naszą fotorelację.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe