Przyrzeczenie Harcerskie

W dniu 10 maja 2018 r. w naszym ośrodku po dwuletnim trwaniu w próbnej drużynie Nieprzetartego Szlaku „Sikorki” prowadzonej przez drużynową p. Barbarę Sikorę i p. Jolantę Ciepielę, 6 harcerzy przystąpiło do uroczystego złożenia przyrzeczenia harcerskiego. Zostało ono przyjęte przez Komendantkę Hufca Ziemi Sanockiej hm. Krystynę Chowaniec. Nowo zaprzysiężeni harcerze odśpiewali hymn harcerski i otrzymali pamiątkowe dyplomy. W akademii uczestniczyli uczniowie, nauczyciele szkoły, Przewodniczący Rady Powiatu p. Waldemar Och oraz zaproszeni rodzice. Tak ważną chwilę, jakim było złożenie przyrzeczenia harcerze zapamiętają na długo.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe