Wycieczka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku

Dnia 11.05.2018 r. uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy (niektórzy wraz ze swoimi rodzicami) odwiedzili Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sanoku, ponieważ w tym czasie ZUS organizował Dzień Osób Niepełnosprawnych ( Dzień Otwarty). Zgromadzeni uczniowie wysłuchali pogadanki przeprowadzonej przez kierownika Inspektoratu ZUS w Sanoku p. Stanisława Sroki na temat zadań i rodzajów usług świadczonych przez Zakład. Zaznajomili się również z historią ZUS. Rodzice uczniów mogli skorzystać z poradnictwa i pomocy przy staraniach o rentę dla dzieci. Mogli również zasięgnąć informacji o współpracy ZUS-u z Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz o współpracy z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, uczniowie zaopatrzeni w drobne upominki wrócili do szkoły. Nad całością czuwała Marta Jaworska.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe