Lekcja historii

W środę, 11 kwietnia cztery klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyły w lekcji historii przygotowanej przez historyków sanockiego muzeum historycznego panią mgr Marię Zielińską i pana dr. Andrzeja Romaniaka.
Rozpoczęliśmy od zwiedzania niedużej, ale nastrojowej wystawy wykopalisk archeologicznych z terenów Sanoka i okolic. Oglądaliśmy zabytki od epoki kamienia do czasów nowożytnych, słuchając jednocześnie barwnej opowieści archeologa, pani Zielińskiej. Uczniów bardzo zainteresowały najstarsze okazy tej wystawy, czyli mamucie ciosy i zęby znalezione w dorzeczu Sanu oraz wspaniałe wykopaliska z grodziska „Horodyszcze” w Trepczy. 
Później przeszliśmy na wystawę militariów w zamkowej zbrojowni, którą otworzono przed dwoma laty. Po wystawie oprowadzał nas pan dr Romaniak. Ekspozycja prezentuje kolekcję militariów związaną z ziemią sanocką i Sanokiem. Mogliśmy oglądać rozwój uzbrojenia od wczesnego średniowiecza po okres II Wojny Światowej. I tutaj bardzo duże zainteresowanie wzbudził oryginalny schron, wybudowany w 1940 roku, a będący jednym z punktów południowej linii niemieckich umocnień bojowych na ówczesnej granicy ze Związkiem Sowieckim.


 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe