Zwiedzamy zakład pracy chronionej

W dniu 15 marca uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w wycieczce do zakładu pracy chronionej „BUKSAN-Bukowski” w Sanoku. Serdecznie dziękujemy p. Marcinowi Bukowskiemu za umożliwienie zwiedzenia zakładu, zapoznania z procesem produkcji odzieży ochronnej, oraz warunkami zatrudnienia.


 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe