Jak bezpiecznie spędzić ferie

W dniu 26.01. w budynku szkoły przy ul. Lipińskiego uczniowie spotkali się z panią policjantką i panami strażakami z Powiatowej straży pożarnej w Sanoku. W czasie spotkania przypomniano zasady bezpiecznego zachowania w podczas ferii zimowych. Zwrócono szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w czasie zabaw i innych zajęć na śniegu i lodzie. Dodatkowo strażacy zapoznali uczniów ze specyfiką swojej pracy. W czasie bardzo ciekawej pogadanki zaprezentowali sprzęt wykorzystywany w czasie akcji ratowania ludzi i ich dobytku. Na koniec wszyscy uczniowie obdarowani zostali opaskami i innymi przedmiotami odblaskowymi, które zobowiązali się nosić na ubraniach. Było to bardzo ciekawe spotkanie za które bardzo dziękujemy.


 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe