Ewakuacja

W dniu 6 listopada 2017 roku odbyły się w naszej szkole ćwiczenia ewakuacji z budynku szkoły na wypadek pożaru. Ćwiczenia te odbyły się w oparciu o przeprowadzona wcześniej pogadankę oraz oglądaną prezentację na której zostały omówione zasady i procedury ewakuacyjne. Każda klasa otrzymała zatwierdzony przez pana dyrektora zasady ewakuacji, które zostały mieszczone w widocznych miejscach .Ewakuacja przeprowadzona została zarówno w szkole przy ulicy Lipińskiego jaki i przy ulicy Konarskiego. Wyjście z budynku przebiegło bezpiecznie i bez paniki. Wszyscy opuścili obydwa budynki w czasie kilkunastu minut. To już kolejny rok w którym ćwiczymy bezpieczne opuszczenie budynków na wypadek pożaru.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe