Szkolny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym

Dnia 20 października w SOSW przy ul. Lipińskiego odbył się Szkolny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym, którego celem jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów z zakresu ruchu drogowego oraz propagowanie bezpiecznego zachowania się ucznia jako uczestnika ruchu drogowego (działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego). W turnieju wzięło udział 20 uczniów. Turniej rozegrany został w dwóch kategoriach wiekowych. W pierwszej grupie brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej, natomiast w grupie drugiej uczniowie Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Każdy z uczestników miał do wykonania dwa zadania. Pierwsze zadania polegało na rozwiązaniu testu wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, natomiast zadanie drugie na prawidłowym przejechaniu rowerem po wyznaczonym przez organizatora placu manewrowym. W grupie pierwszej 3 miejsce zajął Jakub Urban, 2 miejsce Patryk Urban, natomiast miejsce 1 Kacper Ozubko. W kategorii uczniowie Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy miejsce 3 zajął Artur Rybczak, miejsce 2 Arkadiusz Ryba, natomiast miejsce 1 Mateusz Bańczak i Jakub Oryszczak ex aequo. Wszystkim uczestnikom turnieju składamy gratulacje i życzymy bezpieczeństwa na drodze.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe