Pobyt w Rajskiem, 2-6 października 2017r.

„Caritas” Archidiecezji Przemyskiej zaprosił do swojego ośrodka w miejscowości Rajskie dziesięcioro naszych uczniów ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy wraz z dwoma opiekunami. Spotkaliśmy się tam z innymi uczestnikami ośrodków, warsztatów terapeutycznych oraz domów pomocy społecznej z całego regionu:  m. in.z Zagórza, Leska, Bliznego, Leżajska, Sośnicy, Wielkich Oczu.

W trakcie pobytu zorganizowano  warsztatowe zajęcia  filmowe i muzyczno - taneczne. Wraz z telewizją lokalną z Jarosławia uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach takich jak: przeprowadzanie i udzielanie wywiadu, zapoznanie z pracą wozu transmisyjnego, operowanie kamerą, sterowanie obrazem przez latający dron oraz nagrywanie spotkań z ludźmi w terenie. Te na pozór trudne tematy cieszyły się sporym zainteresowaniem uczestników, którzy wykazali się dużą odwagą i determinacją w zgłębianiu wiedzy z tej dziedziny. Bardzo żywą reakcję i zadowolenie wywołał pokaz środków specjalnych tzw. sztuczek telewizyjnych.Na przykład ludzie stojący w studio na odpowiednim tle, mogli się znaleźć na ekranie telewizora w różnych miejscach: na plaży, siedzieć na łące, pływać w morzu lub tak jak nasi uczniowie, latać na miotłach niczym bohaterowie z Harry´ego Pottera.  Warsztaty filmowe były doskonale przygotowane i przeprowadzone przez pracowników Twojej TV Jarosław. Wykonane zdjęcia potwierdzają wspaniałą zabawę  i bardzo pozytywną atmosferę.

Uczestnicy turnusu wzięli również udział w warsztatach muzyczno- ruchowych, na których  zaprezentowali swoje talenty wokalne i taneczne.

Dużym przeżyciem była wycieczka autokarowa do Myczkowiec, a tam zwiedzanie Parku Miniatur Sakralnych w Centrum Kultury Ekumenicznej, gorąca czekolada w tamtejszej kawiarence oraz grillowanie.

Oprócz tego dzieci brały udział w dyskotece, w zajęciach w terenie polegających na poszukiwaniu skarbów , a także zaprezentowały swoje umiejętności pracy w kuchni, kiedy przygotowywały surówkę do obiadu. Codziennie uczestnicy turnusu odmawiali różaniec i brali udział we mszy św.

Rajskie pożegnaliśmy w piątek, w godzinach popołudniowych.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe