Terapia ręki PDF 

TERAPIA RĘKI

 

Ręka jest narządem, który odpowiada w naszym ciele za wiele funkcji. Służy nam jako narzędzie do dźwigania, trzymania, siłowania się i popychania. Jednocześnie pomaga nam wykonywać bardzo skomplikowane ruchy jak szycie, rysowanie, pisanie. Ta szeroka specjalizacja rąk sprawia, że to w głównej mierze ich sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka.(A.Giczewska, W. Bartkiewicz).

 

Co to jest terapia ręki?

To metoda oddziaływania terapeutycznego, mająca na celu usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Daje możliwość poznawania różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.(A. Giczewska, W. Bartkiewicz).

Ważnym celem tej metody jest również osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

 

Czemu służy terapia ręki?

 • Usprawnianiu motoryki rąk;
 • Rozwijaniu koordynacji bilateralnej;
 • Rozwijaniu koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • Rozwijaniu precyzji i koordynacji ruchów przez ćwiczenia nadgarstka, dłoni i palców;
 • Kształtowaniu umiejętności regulowania napięcia mięśniowego (słabe lub wzmożone);
 • Podnoszeniu ogólnej sprawności ruchowej;
 • Kształtowaniu orientacji w schemacie ciała i przestrzeni;
 • Rozwijaniu umiejętności przekraczania linii środkowej ciała;
 • Dostarczaniu wrażeń dotykowych;
 • Normalizacji systemu dotykowego (czucia powierzchniowego i propriocepcji).
 • Rozwijaniu praksji;
  • Rozwijaniu umiejętności prawidłowego chwytu i ruchów narzędziowych;
  • Wzmacnianiu koncentracji uwagi;
  • Poprawie umiejętności grafomotorycznych;

Terapia ręki jest metodą, która działa na wielu płaszczyznach wiedzy. W zakresie diagnozowania dziecka należy mieć podejście holistyczne, czyli spojrzeć na niego nie tylko z perspektywy zaburzeń w obrębie motoryki małej, ale również na jego funkcjonowanie w ogólnej sferze ruchowej(motoryki dużej) itp.

Zajęcia z terapii ręki odbywają się według określonej struktury. Czas poszczególnych ćwiczeń jest wydłużany bądź skracany, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Struktura zajęć przedstawia się następująco:

 1. Powitanka.
 2. Seria ćwiczeń ruchowych:

- zabawy i ćwiczenia rozwijające ogólną sprawność ruchową i reakcje równoważne;

- zabawy i ćwiczenia rozwijające koordynację bilateralną i ruchy naprzemienne;

- ćwiczenia orientacji w schemacie ciała i przestrzeni;

- zabawy i ćwiczenia stabilizujące obręcz barkową oraz usprawniające ruchy ramion, przedramion, nadgarstka (np. ćwiczenia rozmachowe);

- ćwiczenia z przekraczaniem linii środkowej ciała

3. Seria ćwiczeń manualnych i ruchów precyzyjnych dłoni i palców:

- ćwiczenia ułatwiające opanowanie prawidłowego chwytu (trójpalcowego)
i trzymania narzędzia;

- ćwiczenia z kontrolowaniem siły nacisku ręki i palców adekwatnie do wykonywanej czynności manualnej;

- ćwiczenia i zabawy rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową;

- ćwiczenia graficzne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych;

- ćwiczenia normalizujące czucie powierzchniowe i proprioceptywne.

4. Ćwiczenia relaksacyjne.

5. Pożegnanie.

Zajęcia realizowane są w naszym Ośrodku w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Informacje pochodzą z:

Materiały szkoleniowe kursu Terapii Ręki organizowanego przez Acentrum, A. Giczewska,
W. Bartkiewicz, Warszawa, 2014.

Anna Popek

 

Nasi Przyjaciele


Fundacja ING Dzieciom

 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe