Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Dnia 28 kwietnia 2017 roku, w naszej szkole odbył się apel poświęcony kolejnej „Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”, a przygotowany przez p. D. Zoszak, L. Kowalczyk i Z. Gagatko wraz z uczniami. Konferansjerem był Dawid Józefek (IIISPP d). Odśpiewano hymn państwowy a po nim głos zabrała uczennica Justyna Grządziel (IIISPP d) przybliżając nam rys historyczny obchodzonego święta. Następnie chór złożony z uczennic i uczniów klas SPP zaśpiewał pieśń pt.” Witaj majowa jutrzenko”. Po niej Anna Solon, Adriana Gocek, Łukasz Kupka i Mateusz Pojnar (IIISPP d) przedstawili zebranym wiersz Stanisława Aleksandrzaka pt.” Trzeci Maja”. Z kolejnymi tekstami poetyckimi zapoznali nas: Piotr Flur (III SPP C) i Łukasz Kupka (III SPP d) – „Biją dzwony” M. Skaleckiej, oraz Gabrysia Wroniak i Patrycja Sobolak z kl. I SPP „ Polska” A. Słonimskiego .Chór odśpiewał pieśń ze słowami Marii Konopnickiej, na melodię krakowiaka rozpoczynającą się następującym wersem: „ Na warszawskim rynku chorągwie się chwieją…”. Całość apelu ubogaciła piękna dekoracja przybliżająca nam twórców Konstytucji Trzeciego Maja, przygotowana przez p. J. Motylewicz i pokaz własnoręcznie wykonanych przez uczniów z klasy p. J. Ciepieli chorągiewek biało czerwonych.
Na zakończenie imprezy glos zabrał p. R. Dudek dziękując wszystkim za przygotowanie części artystycznej, oraz za udział w paradzie niepodległości.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe