Uroczysty apel zwiazany z wystawa prac ucznia Dawida Józefka

Dnia 23 marca 2017 roku, w SOSW odbył się specjalny apel. Związany był z wystawą prac plastycznych  ucznia- Dawida Józefka uczęszczającego do III klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Jego dzieła eksponowane były w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku. To pierwsza taka wystawa, na której znajdują się prace tylko jednego ucznia z SOSW. Podczas apelu, Pani dyr Anna Ciuk wręczyła Dawidowi upominek, pogratulowała tak pięknych dokonań w dziedzinie artystycznej i życzyła dalszych sukcesów. Przyjął on również słowa uznania od koleżanek i kolegów z klasy oraz przedstawicieli Samorządu Szkolnego, którzy podarowali mu okazjonalną laurkę. Pani dyr. wręczyła następnie list gratulacyjny Państwu Małgorzacie i Henrykowi Józefek- rodzicom Dawida. Kolejny punktem programu był film przygotowany przez uczniów SPP :Łukasza Kupkę, Mateusza Bańczaka i Artura Rakoczego, który powstał również dzięki ich pomysłowi, pod czujnym okiem Pani Doroty Zoszak i Pani Anny Boczar. Ukazywał: krótki przegląd prac plastycznych Dawida eksponowanych na wystawie w MBP w Sanoku, wywiad na żywo z artystą oraz  drugą pasję  ucznia - grę na gitarze. Apel zakończyły owacje wszystkich zebranych – dyrekcji, nauczycieli i uczniów z oddziałów znajdujących się w szkole przy ulicy Lipińskiego.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe