W marcu jak w garncu

Dnia 21.03.2017 r . odbył się konkurs logopedyczny pt.:” W MARCU JAK W GARNCU”. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W sumie w konkursie uczestniczyło 18 uczniów. Uczniowie wykazalisię dużym zaangażowaniem. Konkurs zakończył się rozdaniem nagród i dyplomów.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe