strona startowa początek roku szkolnego PDF 

 

 

 

 

16.04.2019

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Dyrekcja SOSW w Sanoku informuje, że w związku z zawieszeniem akcji strajkowej przez nauczycieli dnia 17.04.19 r. t.j. środa, będą odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z planem lekcji. Jednocześnie przypominamy, że od 18.04.19r. t.j. czwartek, do 23.04.19r. t.j.wtorek nie będzie żadnych zajęć – przerwa świąteczna (zgodnie z „Kalendarzem roku szkolnego 2018/2019”).

 

 

 

 

12.04.2019r.

INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY.

J. POLSKI - 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) - godz. 9:00 – 12: 00 ( 180 min.)
MATEMATYKA – 16 kwietnia ( wtorek) - godz. 9:00- 11:30 (150 min.)
J. OBCY (angielski) – 17 kwietnia (środa) - godz.9:00 – 11:15 ( 135 min)

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) ,niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych).
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
3. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ważną legitymację szkolną.
4. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych
5 Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej Sali.
6. Zdających obowiązuje oficjalny strój jak na uroczystości szkolne.


 

Znalezione obrazy dla zapytania strajk nauczycieli

 

12.04.2019r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Dyrekcja SOSW w Sanoku informuje, że w związku możliwością kontynuowania akcji strajkowej przez nauczycieli dnia 15.04.19 r. t.j. poniedziałek, nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z planem lekcji. Nad uczniami, którzy mimo zakłóceń jednak przyjdą do szkoły, będzie sprawowana wyłącznie opieka świetlicowa, w grupach łączonych. Szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco. Akcja protestacyjna będzie prowadzona do odwołania.Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Liczymy na Państwa zrozumienie i wyrozumiałość.

 

09.04.2018r.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Dyrekcja SOSW w Sanoku informuje, że w dniu 8.04.2019 nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni ośrodka przystąpili do bezterminowego strajku pracowników oświaty. W związku z powyższym nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne. Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły będą mieli zapewnioną opiekę świetlicową,     a korzystające ze stołówki posiłek.

O każdej zmianie będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

08.04.2019r.

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Dyrekcja SOSW w Sanoku informuje, że w związku z podjęciem akcji strajkowej przez nauczycieli dnia 9.04.19 r.(wtorek),  nie będą mogły odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie  z planem lekcji. Szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco. Nad uczniami, którzy mimo zakłóceń jednak przyjdą do szkoły, będzie sprawowana tylko opieka świetlicowa, w grupach łączonych Akcja protestacyjna będzie prowadzona do odwołania. Prosimy o wyrozumiałość.

 

05.04.2019r.

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Dyrekcja SOSW informuje, że w związku z wynikami referendum dotyczącego akcji strajkowej, od dnia 8 kwietnia 2019 r. ( poniedziałek), możliwe jest przystąpienie pracowników ośrodka do protestu.  Dyrekcja placówki zapewnia, że będzie informowała Państwa o dalszych decyzjach dotyczących  strajku pracowników.

 

04.04.2019r.

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Dyrekcja SOSW w Sanoku informuje, że  w związku z możliwością podjęcia akcji strajkowej przez nauczycieli od dnia 8.04.19 r. t.j. poniedziałek, prawdopodobnie nie będą mogły odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z planem lekcji. Akcja protestacyjna będzie prowadzona do odwołania. Szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco. Nad uczniami, którzy mimo zakłóceń jednak przyjdą do szkoły, będzie mogła być sprawowana tylko opieka świetlicowa, w grupach łączonych. Akcja protestacyjna będzie prowadzona do odwołania.

 

 

 

TERMINY ZWIĄZANE Z SYSTEMEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA, PROMOWANIA , PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SOSW
• DATY KLASYFIKACYJNYCH POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ:

29 stycznia 2019 r.
18 czerwca 2019 r.
DATY PLENARNYCH POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ:
31.01.2019 r.
21.06.2019 r.
TERMINY ZAWIADAMIANIA RODZICÓW O ZAGROŻENIACH OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ LUB NIEKLASYFIKOWANIEM:
19 grudnia 2018 r.
28 maja 2019 r.
TERMINY WYSTAWIANIA OCEN/ PROJEKTÓW:
do 21 stycznia. 2019 – semestralnych
do 10 czerwca 2019 - końcoworocznych
TERMINY SPOTKAŃ ZESPOŁÓW OPRACOWUJĄCYCH IPET:
24- 28 września 2018 r. dla nowo przyjętych uczniów i uczniów rozpoczynających nowy etap edukacyjny,
17- 21 września 2018 r.
06- 10 maja 2019 r.
TERMINY INFORMOWANIA RODZICÓW O SPOTKANIACH ZESPOŁÓW OPRACOWUJĄCYCH IPET:
24- 28 września 2018 r.
24-26 kwietnia 2019r.
TERMIN WPROWADZANIA I AKTUALIZOWANIA DANYCH DO OKE

Listopad 2019
• TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO :
10 kwietnia 2019 r. część humanistyczna
11 kwietnia 2019 r. - część matematyczno- przyrodnicza
12 kwietnia 2019 r. - j. obcy nowożytny
TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:
15 kwietnia 2019 r. – j. polski
16 kwietnia 2019 r.- matematyka
17 kwietnia 2019 r.- j. obcy nowożytny
• TERMINY SPOTAKŃ Z RODZICAMI:
4-7 września 2018 – spotkania organizacyjne, wybór klasowych rad rodziców,
wrzesień 2018 – wybór Rady Rodziców
24 stycznia 2019 r. -wywiadówka semestralna
16 czerwca 2019 r. - wywiadówka końcoworoczna

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe