Wigilia w SPP

W czwartek 15 grudnia 2016r. w Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie, dyrekcja i zaproszeni goście zasiedli do wspólnej Wigilii. Uroczysta kolacja rozpoczęła się zgodnie z tradycją- wzajemnymi życzeniami i łamaniem się opłatkiem. Przy pięknie udekorowanych stroikami stołach wszyscy spożywali wieczerzę wigilijną.

Wcześniej uczestnicy wzięli udział w " Koncercie kolęd na gitarę" przygotowanym przez zaproszonych gości, czyli trzy przedstawicielki Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół Nr 1. Organizatorka i pomysłodawczyni koncertu, a także wspólnego kolędowania to p. M. Zych, opiekunka Samorządu z wymienionej wcześniej szkoły. Występ nagrodzono gromkimi brawami.

Wszystkie smakowitości na wigilijny stół  przygotowali uczniowie SPP wraz             z nauczycielkami: p.D.Zoszak, L.Kowalczyk, E.Bieńczak, M.Kalembą, M.Jaworską    i M.Pielech.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe