Spotkanie z pracownikami służby kolei (SOK)

W czwartek pierwszego grudnia 2016r. SOSW odwiedzili pracownicy Służby Ochrony Kolei. Opowiadali o kłopotach i radościach codziennej pracy. Przede wszystkim jednak kładli nacisk na promowanie zachowań bezpiecznych, przestrzegali przed zabawą na trenie kolejowym, przechodzeniem przez tory miejscach niedozwolonych w i wskazywali sytuacje, które mogłyby zagrozić zdrowiu i życiu ludzi.

Ostrzegali, że mosty i wiadukty kolejowe, to miejsca w których mogą przebywać tylko przeszkoleni pracownicy kolei. Informowali, że bezpiecznie przechodzenie przez tory możliwe jest dzięki kładkom, tunelom, przejściom, czy innym obiektom dostosowanym dla ruchu pieszych.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe