Bieszczadzkie klimaty

Dnia 15 listopada 2016 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt.: „Bieszczadzkie klimaty”, zorganizowany przez panią Katarzynę Bryt i panią Jolantę Ciepielę. W ramach konkursu trzeba było wykonać dowolną techniką pracę plastyczną obrazującą wyżej wymieniony temat.

Prace oddane przez młodych plastyków  wykonane były na wysokim poziomie, wyrażały ich pomysły w bardzo atrakcyjny sposób i charakteryzowały się m. in. różnorodnością technik.

Jury konkursowe  w składzie: Pani Katarzyna Bryt ,Pani  Jolanta Ciepiela i znany sanocki fotograf Pan Marian Kraczkowski, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu i w myśl jego zasad, obejrzało i oceniło wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs.

Były one ocenione pod względem samodzielności wykonania, oryginalności, walorów artystycznych, techniki plastycznej oraz zgodności z tematem. Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem, gdyż wszystkie prace były bardzo interesujące a różnorodność pomysłów i zmysł artystyczny - niejednokrotnie zaskakujący          i potrafiący wprawić w zdumienie. To dowiodło, jak bardzo bogata jest wyobraźnia dziecięca, dlatego wszystkim uczestnikom przyznano wyróżnienia. W konkursie wzięły udział 63 osoby: 5 osób złożyło prace indywidualnie, reszta osób w 9-ciu pracach grupowych.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się dnia 15 listopada 2016r.Podziękowania należą się osobom przygotowującym konkurs, jury, młodym artystom, ich opiekunom, bez których zaangażowania konkurs z pewnością by się nie odbył.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe