W drodze do Niepodległości

W dniu 10 listopada 2016r. odbyła się Akademia z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości przygotowana przez uczniów z młodszych klas. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny pod hasłem „W drodze do Niepodległości zorganizowany przez  panią  Teresę Czubską.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, słodycze i przybory plastyczne, a za  najciekawsze prace w ocenie jury pan Dyrektor Robert Dudek wręczył dodatkowe nagrody: malowanki, bajki itp.

Nagrody plastyczne ufundowane zostały przez właścicieli hurtowni „Bajka”- państwa  Bożenę i Jerzego Piotrowskich. Prace można podziwiać na wystawce      w szkole.

Akademia została przygotowana przez: Małgorzatę Kalembę, Barbarę Sikorę, Zofię Gagatko, Grzegorza Kanię.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe