Alarm przeciw pożarowy

Dzisiaj w naszej szkole odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Przeprowadzony on został przez Państwową Straż Pożarną. O godzinie 9.30 uczniowie usłyszeli trzy długie dzwonki powtarzające się w krótkich odstępach czasu. Był to sygnał mówiący o zagrożeniu przeciwpożarowym. Nauczyciele przebywający w klasach wraz z uczniami bardzo sprawnie opuścili budynek szkoły, zgodnie z planem ewakuacji podczas zagrożenia.

Alarm był sprawdzianem umiejętności dla całej społeczności szkolnej w przypadku zagrożenia. Podczas alarmu, wszelkie założenia zostały zrealizowane, poświadczyły o samodyscyplinie i odpowiedzialności za działania własne, jak          i działania osób drugich.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe