Wystawa "101 zabawek"

Po sukcesie zeszłorocznej wystawy „Pory roku w Skansenie’’ wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego mają dla nas kolejną propozycję. Tegoroczna wystawa „101 zabawek” jest 17 prezentacją ich dorobku. Podsumowuje roczny projekt wymyślony przez Katarzynę Bryt i Stanisława Makarczaka, a realizowany w czasie zajęć ze sztuki użytkowej, rękodzieła i techniki. Tłem do wystawy są piękne prace plastyczne wykonane przez uczestników koła plastyczno-malarskiego działającego w ramach projektu „Ja też potrafię’’ . Wszystkie zabawki i gry przedstawione na tej wystawie powstały z surowców i materiałów odpadowych. Wystawa ma zachęcić dzieci ,rodziców i opiekunów do wspólnego, kreatywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, z dala od komputera i telewizji. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zbierali i przynosili do szkoły różne materiały potrzebne do zajęć- dzieciom, nauczycielom, przyjaciołom .

Wystawa czynna do 4 maja br.w godzinach pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe