10 lecie Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Dnia 16 kwietnia 2015 r., o godzinie 1000 w budynku szkoły, odbyła się uroczystość upamiętniająca 10-lecie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Wzięli w niej udział: dyrektor ośrodka G. Dudziński, v-ce dyrektor G. Wójcik, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi, uczniowie i ich rodzice.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy funkcjonuje w SOSW w Sanoku od roku szkolnego 2004/2005. Powstała w związku z potrzebą dalszej edukacji osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dla których nie było miejsca w ogólnodostępnych szkołach ponadgimnazjalnych. Stała się dla nich jedyną szansą dalszego rozwoju. W kolejnych latach rozwijała się prężnie – począwszy od jednego oddziału w roku szkolnym 2004/2005, a skończywszy na 7 oddziałach w bieżącym 2014/2015.

Zebrani na jubileuszu mieli niepowtarzalną okazję podziwiania wystawy zgromadzonych prac wykonanych przez uczniów SPP pod kierunkiem p. K. Bryt i p. S. Makarczaka pięknie zdobiących korytarze i główny hol naszej szkoły. Jednocześnie na parterze mogli obejrzeć przedmioty dekoracyjne, które powstały pod okiem p. M. Kaczmarskiej, C. Tomczewskiej i B. Suszyckiej-Turczynowicz.

Następnie prowadząca uroczystość p. D. Zoszak zaprezentowała pokaz multimedialny przedstawiający krótką historię SPP, kadrę pedagogiczną, wygląd budynku i pracowni na przestrzeni lat, zdjęcia z uroczystości szkolnych, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, imprez integracyjnych i zajęć. Kolejnym punktem jubileuszowego programu była część artystyczna, na którą składały się występy uczniów naszego ośrodka. Zobaczyliśmy nasze rodzime gwiazdy w tańcu ludowym przygotowanym pod okiem p. J. Feculak, skecz w formie prezentacji wybrany przez p. M. Pielech oraz taniec w stylu hinduskim opracowany przez p. M. Dulębę.

Po części artystycznej głos zabrał dyr. Ośrodka, który w krótkich słowach podziękował wszystkim pracownikom SPP za dotychczasowe lata pracy i życzył dalszych sukcesów w latach następnych. Po wystąpieniu, z okazji jubileuszu przedstawiciele poszczególnych pracowni gospodarstwa domowego (p. D. Zoszak i M. Pielech) otrzymali eleganckie obrusy i słodycze dla uczniów.

Na zakończenie ponownie głos zabrała p. D. Zoszak, która zaprosiła wszystkich zebranych na część gastronomiczną uroczystości – poczęstunek w postaci ciast, kanapek, koreczków przygotowany przez wychowawców (p. L. Kowalczyk, E. Bieńczak, D. Zoszak, M. Pielech, M. Kalemba, M. Jaworska) i uczniów SPP. Mamy nadzieję, że te minione 10 lat to tylko wstęp do dalszego rozwoju i sukcesów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe