Integracyjny Dzień Sportu

W dniu 21.05.2013r. w naszej szkole na boisku sportowym „Orlik” przy I LO w Sanoku odbył się Integracyjny Dzień Sportu pod hasłem pt: „Poćwiczmy razem.” Dzień Sportu przebiegał w znakomitej atmosferze sportowej i obfitował w szereg konkurencji indywidualnych i zespołowych. Uczniowie mogli wykazać się sporymi umiejętnościami o charakterze biegowym, skocznym, rzutnym i zręcznościowym. Zaplanowano również pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej przygotowany przez słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej , mecz piłki nożnej nauczyciele SOSW – słuchacze MSP oraz rozgrywki w „Dwa ognie” nauczycielki SOSW – Uczniowie SOSW. Jednak ze względów niesprzyjających warunków atmosferycznych (nagły obfity opad deszczu) niektóre zaplanowane konkurencje sportowe nie zostały dokończone a pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej przygotowany przez Słuchaczy Policealnej Szkoły Medycznej w Sanoku został przeniesiony do budynku szkoły przy ulicy Lipińskiego.

Scenariusz Dnia Sportu i osoby odpowiedzialne za jego przebieg:

9.15 -9.20 Rozpoczęcie piosenką o tematyce sportowej E.Wilk

9.20 – 9.30 Rozgrzewka przed konkurencjami sportowymi w formie aerobiku M.Dulęba

9.30- 10.00 Wyścigi rzędów na wesoło w formie rywalizacji zespołowej :

- uczniowie internatu na boisku do p. koszykowej J.Drwięga, K.Wójcik, A.Wójcik

- pozostali uczniowie na boisku do p. nożnej M.Dulęba, J.Feculak, A.Brzana

10.00-10.30 Konkurencje L.A (Skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską, bieg zwinnościowy po kopercie)

- uczniowie internatu na boisku do p. koszykowej J.Drwięga, K.Wójcik, A.Wójcik

- pozostali uczniowie na boisku do p. nożnej M.Dulęba, J.Feculak, A.Brzana

10.30-11.00 Pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej przygotowany przez słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej R.Gosztyła

11.00-11.15 ZUMBA dla wszystkich uczestników Dnia Sportu J. Motylewicz

11.15-11.45 Mecz piłki nożnej nauczyciele SOSW – słuchacze MSP R.Gosztyła

11.45 – 12.10 „Dwa ognie” nauczycielki SOSW – Uczniowie SOSW J.Drwięga

12.10 -12.25 Zakończenie, podsumowanie wyników, rozdanie dyplomów

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe