Wycieczka do Krosna

Wycieczka do Krosna

 

17 listopada 2011 r. odbyła się wycieczka dydaktyczna uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy SOSW w Sanoku do Muzeum Rzemiosła w Krośnie - do sal Piwnicy Podcieniami oraz do kościoła franciszkanów.

Uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej: O tym, gdzie król chadzał piechotą,
czyli o higienicznych zwyczajach i obyczajach,
podczas której - w przystępnej formie - mieli okazję poznać rys historyczny higieny oraz przypomnieć sobie zasady jej przestrzegania. Ponadto wzięli udział w spacerze historycznym po Zespole Staromiejskim Krosna: Śladami krośnieńskich legend. Podczas wycieczki do XVII-wiecznej kaplicy Oświęcimów przy kościele franciszkanów poznali podstawowe elementy wiedzy z historii sztuki i teorii literatury. Przedstawiona legenda o miłości Anny i Stanisława Oświęcimów pozwoliła poznać i utrwalić – cechy legendy jako gatunku literackiego. Uczestnicy wycieczki nie tylko poznali nowe wiadomości ale też doskonale się bawili, mogąc sprawdzić przeznaczenie dawnych przedmiotów.

Wyjazd miał na celu zapoznanie uczniów z pięknem kultury naszego regionu, zwiedzenie zabytków Krosna a także poznanie historii codziennych obyczajów oraz przypomnienie podstawowych zasad higieny potrzebnych w życiu. Wycieczkę zorganizowały nauczycielki:

mgr Jolanta Feculak, mgr Marta Jaworska, mgr Magdalena Pielech.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe