Dogoterapia

DOGOTERAPIA jest metodą wspomagającą rehabilitację i terapię dzieci niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie i społecznie, którą prowadzą wykwalifikowani terapeuci z odpowiednio wyszkolonymi psami. Doskonale łączy ona naukę, rewalidację
i zabawę.


Obecność psa na zajęciach stanowi doskonałą motywację do podejmowania działań, wprowadza do terapii spontaniczność, radość  i daje poczucie bezpieczeństwa. Zadaniem dogoterapii jest pomoc w przywróceniu dzieciom zdrowia, uśmiechu i wiary we własne siły. Ta forma terapii kontaktowej pozwala na wieloprofilowe usprawnianie rozwoju: ruchowego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.
Podstawową zaletą dogoterapii jest otwieranie się dzieci na terapeutę, chęć nawiązania kontaktu i dalszej współpracy. Dziecko, które uważa, że ćwiczenia z psem to świetna zabawa chętniej wykonuje polecenia terapeuty, jest w stanie skupić się na dłużej i bardziej zaangażować. Dzięki temu efekty są widoczne w krótszym czasie. Specjalnie szkolony pies doskonale zna swoją rolę w kontakcie z dzieckiem. Wie jak się bawić, jest niezwykle cierpliwy, a dzięki pasji do pracy potrafi zachęcić do wesołej zabawy. Kiedy trzeba potrafi leżeć cierpliwie, aby wtulone  dziecko mogło się wyciszyć, odreagować. Ciepło psiego ciała, miękkość jego sierści działa relaksacyjnie. Poza tym opieka nad psem i pielęgnacja psa uczy dzieci odpowiedzialności. Pies staje się także tematem do rozmów po zajęciach, powodem do oderwania się od codziennych zmartwień. Dziecko odnajduje w psie przyjaciela i kompana zabaw, staje się  bardziej samodzielne, zmotywowane do podejmowania aktywności. Ponadto, każde ćwiczenie z psem uwzględnia indywidualne potrzeby, możliwości jak i samopoczucie oraz dyspozycję dziecka w danej chwili.

 

Image
MELA - pies terapeuta w SOSW w Sanoku

 

Image
Zajęcia Dogoterapii w SOSW w Sanoku

 

 

Główne cele dogoterapii:

 

 • Przełamywanie lęku dziecka przed psem
 • Nawiązywanie i pogłębianie pozytywnego kontaktu z psem
 • Wyzwalanie  zainteresowań spontanicznej i kierowanej aktywności i motywacji do działania w procesie terapeutycznym
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju osobowości
 • Kształtowanie orientacji w schemacie ciała i orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie sprawności ruchowej oraz wspomaganie rehabilitacji ruchowej
 • Nauka wykonywania wybranych czynności pielęgnacyjnych
 • Kształtowanie pozytywnych emocji dziecka
 • Ćwiczenia relaksacyjne
 • Rozwijanie samodzielności – poczucia sprawstwa, podejmowania decyzji
 • Trening społeczny – nauka prawidłowych postaw i zachowań społecznych, przełamywanie lęku
 • Usprawnianie umiejętności komunikowania się, nawiązywania kontaktów

Podsumowując, zajęcia dogoterapii stanowią jeden z elementów całego złożonego procesu edukacyjno – rewalidacyjnego i wychowawczego. W naszym ośrodku zajęciami dogoterapii objęte są dzieci ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności intelektualnej. Terapia z udziałem psa prowadzona jest już drugi rok. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Widać pozytywne efekty prowadzonej terapii. Dzieci które początkowo miały obawy przed kontaktem z psem przełamały swój strach. Chętnie i aktywnie biorą udział w zajęciach. Inicjują zabawy, otwierają się na kontakt z psem i terapeutą.
Trzeba pamiętać, że dogoterapia to nie jedyna, ale bardzo ważna i skuteczna metoda wspomagająca leczenie, proces rehabilitacji i wzrost aktywności społecznej osób, która jednocześnie przyczynia się do budowy pozytywnych relacji człowieka z otoczeniem.mgr Krzysztof Wójcik - rehabilitant, dogoterapeuta
SOSW Sanok

 

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe