Rozpoczęcie roku szkolnego

Zapraszam
wszystkie dzieci oraz ich rodziców
na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010
oraz spotkanie z wychowawcami klas
w dniu 1 września 2009 roku o godz. 900
w budynku szkoły przy ul. Lipińskiego 34.

Grzegorz Dudziński - Dyrektor SOSW

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe