Spotkanie z rodzicami

W dniu 30 stycznia 2009 roku (piatek) będą skrócone lekcje.
W tym dniu odwołujemy również zajęcia z przysposobienia do pracy (MOSiR), zajęcia z hipoterapii oraz zajęcia na basenie.
Na godzinę 12.45 zaplanowe jest ogólne spotkanie rodzicami nt.
"Przemoc w rodzinie, przyczyny, objawy, skutki, profilaktyka i pomoc ofiarom przemocy",
które poprowadzi pani pedagog Grażyna Adamiak-Bigos.

Czas trwania lekcji i przerw:

  1. 800 - 835
  2. 840 - 915
  3. 920 - 925
  4. 1000 - 1035
  5. 1040 - 1115
  6. 1120 - 1155
  7. 1200 - 1235
  8. 1240 - 1315

 

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe