Pasowanie na ucznia

W dniu 4 listopada 2008 roku miała miejsce w naszym ośrodku podniosła uroczystość pasowania na ucznia. Ślubowanie złożyli uczniowie klas I wszystkich etapów edukacyjnych (8 uczniów klas I Szkoły Podstawowej, 17 uczniów klas I Gimnazjum, 13 uczniów klas I Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz 5 uczniów klas I Zasadniczej Szkoły Zawodowej). Wszyscy musieli wykonać określone zadania, które były przepustką do stania się pełnoprawnym uczniem ośrodka. Ślubowanie złożyły również 2 nauczycielki, które rozpoczęły w naszym ośrodku swoją pracę zawodową. Spotkanie przygotowane i prowadzone było przez Samorząd Szkolny pod bacznym okiem nauczycieli Stanisława Makarczaka oraz Ryszarda Gosztyły.

 

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

 


Nasze konto

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rachunek bieżący

23 1130 1105 0005 2485 0820 0001

ZFŚP

93 1130 1105 0005 2485 0820 0002

Darowizny

66 1130 1105 0005 2485 0820 0003

Schroniska młodzieżowe