UWAGA!

STOWARZYSZENIE BĄDŹMY RAZEM PRZY SOSW

W SANOKU INFORMUJE,

ŻE ZOSTAŁO ZAŁOŻONE SUBKONTO

DLA RODZINY POGORZELCÓW Z UL. TRAUGUTTA.

RODZINA STRACIŁA W POŻARZE CAŁY SWÓJ DOBYTEK ORAZ DOM,

KTÓRY NIE NADAJE SIĘ OBECNIE DO ZAMIESZKANIA.

Jedną z osób poszkodowanych w pożarze jest Weronika- uczennica naszego ośrodka.

Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o pomoc finansową  na numer konta:

PBS 85 8642 1184 2018 0050 9877 0003 z dopiskiem

„Dla Weroniki”

 

 

 

 

 

 

TERMINY ZWIĄZANE Z SYSTEMEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA, PROMOWANIA , PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SOSW
• DATY KLASYFIKACYJNYCH POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ:

29 stycznia 2019 r.
18 czerwca 2019 r.
DATY PLENARNYCH POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ:
31.01.2019 r.
21.06.2019 r.
TERMINY ZAWIADAMIANIA RODZICÓW O ZAGROŻENIACH OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ LUB NIEKLASYFIKOWANIEM:
19 grudnia 2018 r.
28 maja 2019 r.
TERMINY WYSTAWIANIA OCEN/ PROJEKTÓW:
do 21 stycznia. 2019 – semestralnych
do 10 czerwca 2019 - końcoworocznych
TERMINY SPOTKAŃ ZESPOŁÓW OPRACOWUJĄCYCH IPET:
24- 28 września 2018 r. dla nowo przyjętych uczniów i uczniów rozpoczynających nowy etap edukacyjny,
17- 21 września 2018 r.
06- 10 maja 2019 r.
TERMINY INFORMOWANIA RODZICÓW O SPOTKANIACH ZESPOŁÓW OPRACOWUJĄCYCH IPET:
24- 28 września 2018 r.
24-26 kwietnia 2019r.
TERMIN WPROWADZANIA I AKTUALIZOWANIA DANYCH DO OKE

Listopad 2019
• TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO :
10 kwietnia 2019 r. część humanistyczna
11 kwietnia 2019 r. - część matematyczno- przyrodnicza
12 kwietnia 2019 r. - j. obcy nowożytny
TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:
15 kwietnia 2019 r. – j. polski
16 kwietnia 2019 r.- matematyka
17 kwietnia 2019 r.- j. obcy nowożytny
• TERMINY SPOTAKŃ Z RODZICAMI:
4-7 września 2018 – spotkania organizacyjne, wybór klasowych rad rodziców,
wrzesień 2018 – wybór Rady Rodziców
24 stycznia 2019 r. -wywiadówka semestralna
16 czerwca 2019 r. - wywiadówka końcoworoczna

 

 

CRAS

CRAS

Nasi Przyjaciele


 

 

Federacja 13 ogniwo

 


 

EAE

 


 

PBSBank


Nasze konto

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Sanoku
78 8642 1184 2018 0073 3605 0006

Schroniska młodzieżowe